Kryzys klimatyczny: Skutki i sposoby na jego łagodzenie

Kryzys klimatyczny: Skutki i sposoby na jego łagodzenie

Zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla przyszłości naszej planety, ale wciąż mamy czas, aby się do nich dostosować i złagodzić ich skutki. Poniżej przyjrzymy się wprowadzanym środkom i przeniesiemy się w czasie, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał świat, jeśli uda nam się powstrzymać globalne ocieplenie.

Globalne rekordy temperatury są nieustannie bite. Jeśli lipiec ubiegłego roku był najgorętszym miesiącem w historii, to według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) pięcioletni okres 2015-2019 będzie najgorętszym w historii. Naukowcy twierdzą, że tego typu zjawiska stają się coraz bardziej prawdopodobne i trwałe, co częściowo wynika ze zmian klimatycznych.

Podatność na zmiany klimatu

Zmiany klimatu to rzeczywistość, która dotyka miliony ludzi na całym świecie, zwłaszcza tych najbardziej narażonych, zwiększając częstotliwość i zjadliwość ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, które powodują szkody materialne i przesiedlenia ludności. Wystarczy spojrzeć wstecz na 2018 r., kiedy to klęski żywiołowe doprowadziły do wewnętrznych przesiedleń (tj. migracji w obrębie tego samego kraju) 17,2 mln osób, według Centrum Monitorowania Przesiedleń Wewnętrznych (IDMC).

Globalne ocieplenie jest również przyczyną największego kryzysu środowiskowego w historii, ze względu na bezprecedensową szybkość, z jaką się rozwija. Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) od 1880 r. średnia globalna temperatura wzrosła o 0,85°C, poziom mórz podniósł się o 19 cm, a Arktyka traciła 1,07 mln km2 lodu na dekadę.

Różnice między łagodzeniem a adaptacją do zmian klimatu

Do niedawna społeczność międzynarodowa koncentrowała się na próbach ograniczenia emisji CO2. Jednak w oparciu o najnowsze dane zdywersyfikowała swoje wysiłki, promując politykę adaptacji i łagodzenia zmian klimatu, aby pomóc zminimalizować skutki tego zjawiska, którego konsekwencje są już widoczne na całym świecie. Obie strategie wzajemnie się uzupełniają i choć stanowią różne wyzwania, cel końcowy jest ten sam.

Różnica między strategiami łagodzenia zmian klimatycznych a adaptacją do zmian klimatycznych polega na tym, że łagodzenie ma na celu zwalczanie przyczyn i minimalizowanie możliwych skutków zmian klimatycznych, podczas gdy adaptacja dotyczy tego, jak zmniejszyć negatywne skutki zmian klimatycznych i jak wykorzystać wszelkie pojawiające się możliwości. W przypadku, gdy strategie łagodzenia skutków zmian klimatycznych nie pozwolą na osiągnięcie celów w zakresie ograniczenia emisji, odporność na zmiany klimatu będzie kluczem do złagodzenia ich skutków i utorowania drogi do przetrwania nam i pozostałym mieszkańcom Ziemi.

Środki łagodzące i dostosowujące do zmian klimatu

Zmiany klimatu to trudna walka, ale dzięki naszym wspólnym wysiłkom i odpowiednim działaniom łagodzącym możemy zminimalizować powodowane przez nie szkody:

 • Poprawa efektywności energetycznej i wybór energii odnawialnej zamiast paliw kopalnych.
 • Promowanie transportu publicznego i zrównoważonej mobilności poprzez zwiększenie liczby podróży rowerowych w miastach, zmniejszenie liczby lotów i częstsze podróże pociągiem lub wspólnymi samochodami.
 • Promowanie ekologicznego przemysłu, rolnictwa, rybołówstwa i hodowli, zrównoważonej żywności, odpowiedzialnej konsumpcji i zasady 3R (reduce, reuse, recycle).
 • Opodatkowanie wykorzystania paliw kopalnych i rynków emisji CO2.
 • Oprócz środków łagodzących, mających na celu powstrzymanie globalnego ocieplenia, należy również wspierać działania mające na celu dostosowanie się do zmian klimatu:
 • Wznoszenie budynków i infrastruktury, które są bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone.
 • Przesadzanie lasów i przywracanie zniszczonych ekosystemów.
 • Dywersyfikację upraw w celu lepszego przystosowania ich do zmieniającego się klimatu.
 • Badanie i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w celu zapobiegania katastrofom naturalnym i zarządzania nimi.
 • Opracowywanie planów działania na wypadek sytuacji kryzysowych związanych z klimatem.

Jak będzie wyglądać Ziemia w 2030 roku, jeśli uda nam się pokonać zmiany klimatu?

Jeśli środki mające na celu łagodzenie i adaptację do zmian klimatu zakończą się sukcesem, do następnej dekady – według Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) – możemy osiągnąć codzienne scenariusze, takie jak

 • Mobilność – Większość podróży będzie odbywać się pociągiem lub współdzielonym samochodem elektrycznym, wyposażonym w algorytmy, które wybiorą najlepszą trasę w celu zmniejszenia zużycia i zmaksymalizowania liczby pasażerów. W miastach będziemy chodzić pieszo, jeździć rowerem lub korzystać z transportu publicznego, aby zaoszczędzić czas i poprawić jakość życia poprzez zmniejszenie hałasu i korków.
 • Architektura i planowanie przestrzenne – Będziemy mieszkać w domach zasilanych energią odnawialną i prawie w ogóle nie będziemy budować betonowych budynków. Na naszych ulicach będzie mniej stref parkingowych, a więcej miejskich ogródków działkowych, parków i ogrodów.
 • Jedzenie – Będziemy jeść owoce i warzywa, podczas gdy mięso, nabiał i ryby nie będą już podstawą naszej diety.
 • Rolnictwo – Ograniczenie hodowli zwierząt będzie miało pozytywny wpływ na ponowne zalesianie, uwalniając więcej ziemi pod uprawę żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 • Konsumpcja – Będziemy dzielić się większą ilością towarów i usług, kupować mniej, a więcej wykorzystywać ponownie i poddawać recyklingowi prawie wszystko. Jednorazowe tworzywa sztuczne znikną, a opakowania będą łatwiejsze do sortowania i recyklingu.

Dodaj komentarz